Orthodontie

Orthodontie, gebitsregulatie of beugeltandheelkunde is een onderdeel van de tandheelkunde dat erop gericht is tanden en kiezen ‘recht’ te zetten zodat het onder,- en bovengebit goed op elkaar passen en de tanden er mooi en regelmatig uitzien. Voor het goed zetten van het gebit is soms alleen tandverplaatsing nodig. In andere gevallen is het ook nodig de groei te beïnvloeden zodat de onder,- en bovenkaak goed boven elkaar komen te staan.

Orthodontie is voor jongeren en volwassenen. U wordt met zorg en geregeld bezoek snel afbehandeld.