Tarieven

Confidental Tandartsen maakt gebruik van de door de overheid (NZa) wettelijk vastgestelde tarieven.
U kunt deze bekijken op:

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_6185_22/1/